หมูอรรถกถาโดย Jim Long, January 11, 2010

หมูอรรถกถาโดย Jim Long, January 11, 2010

มกราคม 18, 2010 4: 34 น เผยแพร่โดย Genesus

Jim Long เป็นประธานและซีอีโอของ Genesus Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ด้านสุกรสุกรที่มีแม่สุกรรุ่น 20,000 อยู่ในนิวเคลียส ...


รีวิวหมู, ธันวาคม 21, 2009

รีวิวหมู, ธันวาคม 21, 2009

มกราคม 7, 2010 8: 01 น เผยแพร่โดย Genesus

หมูอรรถกถาโดย Jim Long ประธาน - ซีอีโอ Genesus Inc. The Iowa - Minnesota Lean Hog ​​ราคาคงที่ล่าสุด ...


รีวิวหมู, ธันวาคม 29, 2009

รีวิวหมู, ธันวาคม 29, 2009

มกราคม 7, 2010 8: 00 น เผยแพร่โดย Genesus

หมูอรรถกถาโดย Jim Long ประธาน - CEO Genesus Inc. มองถึงปี 2010 เราทุกคนรู้ดีถึงความทุกข์ยากของ ...


หมู Commentary โดย Jim Long, January 04, 2010

หมู Commentary โดย Jim Long, January 04, 2010

มกราคม 7, 2010 3: 10 น เผยแพร่โดย Genesus

Jim Long เป็นประธานและซีอีโอของ Genesus Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ด้านสุกรสุกรที่มีแม่สุกรรุ่น 20,000 อยู่ในนิวเคลียส ...