Chương trình nghiên cứu và phát triển của Genesus tập trung vào việc cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Việc chúng tôi sử dụng các công nghệ tiên tiến và các phương pháp đã được kiểm nghiệm theo thời gian đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho khách hàng một lợi thế cạnh tranh trên thị trường ngày nay

Genesus mời bạn ở hậu trường để tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi và thể hiện rằng chúng tôi có ý đó khi hỏi bạn…

Bạn đã sẵn sàng để có con lợn tốt nhất trên thế giới?

Bản tóm tắt Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Genesus cũng có sẵn trong Tiếng Tây Ban Nha; Tiếng Pháp; Tiếng HoaTiếng Nga

Tích hợp Dữ liệu Thương mại vào Cải thiện Di truyền

Các đặc điểm sản xuất quan tâm ở cấp độ thương mại không phải lúc nào cũng được đo lường hoặc đo lường chính xác ở cấp độ hạt nhân.

Mời các bạn xem phần trình bày dưới đây “Tích hợp Dữ liệu Thương mại vào Cải thiện Di truyền” của Tiến sĩ Bob Kemp, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển, Genesus Inc. và tìm hiểu cách Genesus Genetics sử dụng cách tiếp cận này để cải thiện hiệu suất sản xuất thương mại.