Jim Long Bình luận Heo - Ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX

Jim Long Bình luận Heo - Ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX

Tháng 11 28, 2022 12: 00 chiều Được xuất bản bởi Genesus

Cuộc họp thường niên về thịt lợn Alberta Tuần trước, chúng tôi vinh dự được mời phát biểu tại Hội nghị thường niên về thịt lợn Alberta...


Jim Long Bình luận Heo - Ngày 21 tháng 2022 năm XNUMX

Jim Long Bình luận Heo - Ngày 21 tháng 2022 năm XNUMX

Tháng Mười Một 21, 2022 10: 38 am Được xuất bản bởi Genesus

Hoa Kỳ tiếp tục với thị trường ít thịt lợn hơn và nhẹ hơn Hoạt động tiếp thị thịt lợn của Hoa Kỳ tiếp tục giảm so với một năm trước. Đây...