Báo cáo kỹ thuật của Genesus - Chad Bierman, tháng 2022 năm XNUMX

Báo cáo kỹ thuật của Genesus - Chad Bierman, tháng 2022 năm XNUMX

Tháng Tám 12, 2022 12: 52 pm Được xuất bản bởi Genesus

Các chỉ số về khả năng phục hồi dịch bệnh từ dữ liệu lượng thức ăn tiêu thụ của từng cá thể trong một con lợn có sức khỏe cao Chad Bierman, Tiến sĩ, Nhà di truyền học, Genesus Inc. Khả năng sinh lời ...


Genesus Jersey Red Duroc - Thảo luận

Genesus Jersey Red Duroc - Thảo luận

Tháng Tám 4, 2022 1: 25 pm Được xuất bản bởi Genesus

Gần đây, Spencer Long của Genesus đã có một cuộc thảo luận với Jim Eadie của Swineweb về Genesus Jersey Red Duroc. Từ...