Genesus Global Market Report_Spain_May 2022

Genesus Global Market Report_Spain_May 2022

Tháng 23, 2022 4: 29 pm Được xuất bản bởi Genesus

Mercedes Vega, Tổng Giám đốc Tây Ban Nha, Ý & Bồ Đào Nhamvega@genesus.com Tình hình ngành chăn nuôi lợn tiếp tục diễn biến phức tạp trong suốt ...