Jim Long Bình luận thịt lợn – ngày 22 tháng 2024 năm XNUMX

Jim Long Bình luận thịt lợn – ngày 22 tháng 2024 năm XNUMX

Tháng Một 22, 2024 8: 11 pm Được xuất bản bởi Genesus

Thị trường Hoa Kỳ suy yếu Thị trường Hoa Kỳ diễn biến phức tạp vào tuần trước với lượng lợn trung bình do nhà sản xuất sở hữu có giá trung bình là 72.30 ¢ nạc và...