Jim Long Bình luận về thịt lợn, ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX

Jim Long Bình luận về thịt lợn, ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX

Tháng Sáu 13, 2022 9: 29 pm Được xuất bản bởi Genesus

Jim Long, Chủ tịch-Giám đốc điều hành, Genesus Inc. Báo cáo về Hội chợ Thịt lợn Thế giới Tuần trước, chúng tôi đã tham dự Hội chợ Thịt lợn Thế giới được tổ chức tại ...


Jim Long Bình luận về thịt lợn_ Ngày 18 tháng 2022 năm XNUMX

Jim Long Bình luận về thịt lợn_ Ngày 18 tháng 2022 năm XNUMX

Tháng Tư 20, 2022 1: 19 am Được xuất bản bởi Genesus

Jim Long, Chủ tịch / Giám đốc điều hành, Genesus Inc. Thịt lợn Mỹ cắt giảm cao hơn Dấu hiệu tốt vào thứ Sáu tuần trước rằng việc cắt giảm thịt lợn của Mỹ đã đóng cửa ...