Chú giải lợn của Jim Long, April 11, 2011

Chú giải lợn của Jim Long, April 11, 2011

Tháng Tư 13, 2011 8: 42 pm Được xuất bản bởi Genesus

Giá ngô tăng cao hơn Tuần vừa qua, giá ngô biến động mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng khi giá ngô giảm do giá ngô giảm.


Chú giải lợn của Jim Long, April 04, 2011

Chú giải lợn của Jim Long, April 04, 2011

Tháng Tư 13, 2011 8: 05 pm Được xuất bản bởi Genesus

Thị trường thịt lợn - Điều chắc chắn duy nhất là Biến động Khi chúng ta nhìn vào những tháng tới, điều chắc chắn duy nhất ...