Lợn nái Genesus có khả năng phối giống, đẻ nhiều lợn hơn, trọng lượng cai sữa nặng, tỷ lệ lợn nái chết thấp và số lợn sau cai sữa nhiều hơn.

Trung bình của đàn Genesus trên 30 con cái cai sữa trong 12 tháng từ ngày 1 tháng 31 - ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX. Genesus tiếp tục sản xuất có nhiều lợn hơn mỗi năm và suốt đời đồng thời mang lại nhiều giá trị cứu hộ hơn và tăng đàn lợn xuất chuồng. Genesus là giải pháp của bạn cho cuộc khủng hoảng về tỷ lệ chết và tiêu hao của lợn nái.

Sự thật là những con lợn nái không xuất chuồng sẽ không sinh ra lợn.

Những lứa Genesus Duroc được lai tạo với Genesus Yorkshire / Landrace F-1

Chia sẻ cái này...
Chia sẻ trên LinkedIn
Linkedin
Chia sẻ trên facebook
Facebook
Tweet về việc này trên twitter
Twitter

Được phân loại trong: ,

Bài đăng này được viết bởi Genesus