Gần đây Jordan Craig Đại diện Bán hàng và Dịch vụ cho Genesus tại Manitoba đã thực hiện một chuyến tham quan qua video về trang trại Clearwater. Clearwater đã là một trang trại RWA (Nuôi Không Kháng Sinh) trong 7 năm sử dụng đực giống Genesus Jersey Red Duroc được lai tạo với đập Genesus F1 (Yorkshire x Landrace). Clearwater là trang trại có hơn 30 PMSY. Tỷ lệ chết của lợn nái là 4.1% và tỷ lệ chết khi cai sữa là 4.6% ở trang trại RWA. Video sẽ đưa bạn qua tất cả các đơn vị của Clearwater và cho thấy những con lợn từ đầu đến cuối. Bài thuyết trình cũng nêu bật dữ liệu và kết quả mà Clearwater có được với tư cách là khách hàng của Genesus.

Liên kết Genesus - Clearwater Farm Tour:

Chia sẻ cái này...
Chia sẻ trên LinkedIn
Linkedin
Chia sẻ trên facebook
Facebook
Tweet về việc này trên twitter
Twitter

Được phân loại trong: ,

Bài đăng này được viết bởi Genesus