Pig CHAMP là cơ sở dữ liệu hàng đầu về dữ liệu sản xuất lợn của Hoa Kỳ. Bảng dưới đây, Genesus so sánh trung bình cơ sở dữ liệu PigCHAMP và 10% hàng đầu.

Ưu điểm chính rõ ràng của Genesus là khả năng sống được trong cả giai đoạn sơ sinh và tử vong của con cái. Với tính toán mới nhất về một con lợn nái chết có giá 1500 đô la, sự chênh lệch gần 10% về tỷ lệ tử vong của lợn nái là một lợi thế tài chính lớn cho Genesus.

Tỷ lệ chết trong giai đoạn sơ sinh và chết của nái thấp hơn dẫn đến lợi thế hơn 2.7 con lợn cái trên mỗi con cái giao phối mỗi năm.

Một sự thật - Lợn nái chết không cho lợn ăn!

Không nghi ngờ gì nữa, Genesus làm tốt hơn mức trung bình của ngành. Nếu bạn muốn sản xuất tổng thể xuất sắc: Genesus là TRỌN GÓI TỔNG THỂ.

Chia sẻ cái này...
Chia sẻ trên LinkedIn
Linkedin
Chia sẻ trên facebook
Facebook
Tweet về việc này trên twitter
Twitter

Được phân loại trong: ,

Bài đăng này được viết bởi Genesus