Genesus vượt trội
Dữ liệu PigCHAMP của Hoa Kỳ

Pig Champ là một cơ sở dữ liệu hàng đầu về dữ liệu sản xuất lợn của Hoa Kỳ. Bảng bên dưới – Genesus đã so sánh giá trị trung bình của cơ sở dữ liệu PigCHAMP và Top 10% cho dữ liệu của năm dương lịch 2022.

Dữ liệu năm 2022 *Ý nghĩa của genPigCHAMP USA Ý nghĩa làTrung bình 10% hàng đầu của GenesusTrung bình 10% hàng đầu của PigCHAMP USA
TB/Lứa15.4215.4816.8416.52
BA / Lứa14.0513.8815.0214.89
Tỷ lệ tử vong trước cai sữa %12.19%15.82%4.90%9.98%
Lợn cai sữa/Lợn12.3912.0712.8813.15
Lợn/Nái phối giống/Năm 30.3125.1232.3831.71
Nữ Tỷ lệ tử vong %6.43%14.54%2.55%7.50%
 Dữ liệu theo danh mục và không nhất thiết phải tuyến tính *

Rõ ràng một lợi thế lớn của Genesus là khả năng sống sót trong cả thời kỳ trước khi cai sữa và mất con cái. Với tính toán mới nhất về một con lợn nái chết có giá 1000 đô la, chênh lệch 8% về tỷ lệ tử vong của lợn nái là một lợi thế tài chính lớn cho Genesus. Tỷ lệ tử vong thấp hơn trong giai đoạn chuẩn bị cai sữa và tỷ lệ tử vong ở lợn nái dẫn đến lợi thế tăng thêm 5.19 con lợn trên mỗi con cái giao phối một năm. Một sự thật - Lợn nái chết không cho lợn ăn!

Không còn nghi ngờ gì nữa, Genesus vượt trội so với mức trung bình của ngành. Nếu bạn muốn sản xuất tổng thể xuất sắc: Genesus là Gói tổng thể.

Chia sẻ cái này...
Chia sẻ trên LinkedIn
Linkedin
Chia sẻ trên facebook
Facebook
Tweet về việc này trên twitter
Twitter

Được phân loại trong: ,

Bài đăng này được viết bởi Genesus