Thật đơn giản - thành công của bạn là thành công của chúng tôi.

Genesus Di truyền chỉ có một doanh nghiệp; phát triển và cung cấp di truyền lợn chất lượng.

Trọng tâm duy nhất của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những con lợn tốt nhất trên thế giới.
Tại Genesus, chúng tôi nhận thấy các nhà sản xuất yêu cầu di truyền sẽ tạo ra những lứa lợn khỏe mạnh, phát triển nhanh sẽ tạo ra thân thịt chất lượng cao.

Di truyền phải mang lại lợi nhuận… Di truyền Genesus thực hiện lời hứa này.

Hãy dành một chút thời gian để đọc qua tập sách này - những câu chuyện thành công và kết quả thực tế từ khách hàng của chúng tôi.

Bấm vào đây để gần đây nhất của chúng tôi

SÁCH KIỂM TRA KHÁCH HÀNG