Báo cáo kỹ thuật của Genesus - Chad Bierman, tháng 2022 năm XNUMX

Báo cáo kỹ thuật của Genesus - Chad Bierman, tháng 2022 năm XNUMX

Tháng Tám 12, 2022 12: 52 pm Được xuất bản bởi Genesus

Các chỉ số về khả năng phục hồi dịch bệnh từ dữ liệu lượng thức ăn tiêu thụ của từng cá thể trong một con lợn có sức khỏe cao Chad Bierman, Tiến sĩ, Nhà di truyền học, Genesus Inc. Khả năng sinh lời ...