Genesus Competitive Edge - Tham quan Trang trại Clearwater RWA

Genesus Competitive Edge - Tham quan Trang trại Clearwater RWA

Tháng Mười 7, 2022 12: 28 pm Được xuất bản bởi Genesus

Gần đây Jordan Craig Đại diện Bán hàng và Dịch vụ cho Genesus tại Manitoba đã thực hiện một chuyến tham quan qua video về trang trại Clearwater. Clearwater có ...


Genesus Competitive Edge - Tiết kiệm $ 12.86 mỗi tấn

Genesus Competitive Edge - Tiết kiệm $ 12.86 mỗi tấn

Tháng Chín 9, 2022 12: 26 pm Được xuất bản bởi Genesus

12.86 đô la mỗi tấn là lợi thế cạnh tranh hiện tại trong việc tiết kiệm khẩu phần ăn cho người xuất chuồng trung bình cho (55-290 lbs.) Lợn Genesus so với ...