World Mega Producer

World Mega Producer 2022 tiếp tục cho thấy xu hướng chung là ngày càng lớn hơn. Một ngoại lệ là sự sụt giảm đáng kể của một số nhà sản xuất Trung Quốc giao dịch công khai. Tổng số 1,100 triệu con heo nái giảm so với năm trước ở các công ty Wens, Zhengbang và New Hope; chúng tôi phản ánh những thiệt hại tài chính mà ngành chăn nuôi lợn của Trung Quốc phải đối mặt trong nửa cuối năm 2021 và tiếp tục trong nửa đầu năm 2022

Tổng cộng, danh sách Nhà sản xuất Mega của Genesus World cho năm 2022 gồm các nhà sản xuất với hơn 100,000 nái cho thấy ít thay đổi so với năm 2021. Sự khác biệt chính là việc bổ sung bốn công ty mới với hơn 100,000 nái. Có khoảng 80 triệu con lợn nái trên thế giới. Các nhà sản xuất Mega thế giới năm 2022 ở mức 16,072,164 lần gieo. Theo số học của nông dân, 20% số nái trên thế giới là của Nhà sản xuất Mega, tuy nhiên, 80% số nái thì không. Thịt lợn tiếp tục là loại protein được ăn nhiều nhất trên thế giới. Chúng tôi đang ở trong một ngành công nghiệp mà khi nhu cầu phát triển sẽ tiếp tục phát triển.

Chia sẻ cái này...
Chia sẻ trên LinkedIn
Linkedin
Chia sẻ trên facebook
Facebook
Tweet về việc này trên twitter
Twitter

Được phân loại trong: ,

Bài đăng này được viết bởi Genesus